Landbouw zoals het oorspronkelijk bedoeld is

Wij zijn ervan overtuigd dat het directe contact tussen boer en consument een essentiele
bijdrage levert in het herstellen van hoe landbouw oorspronkelijk bedoeld is. Het is belangrijk dat
het bedrijven van landbouw niet langer slechts als een onderdeel van een productie-keten wordt
gezien, maar dat ze een cruciale rol speelt in het behouden en verzorgen
van de natuur, ons bewustzijn en geschiedenis.

Wanneer een producent geen eerlijke prijs krijgt voor zijn producten, gaat dit noodgedwongen
ten koste van de kwaliteit van zijn producten en de natuurlijke bronnen die hij hiervoor aanwendt.
Om deze vicieuze cirkel te doorbreken en om te vormen is het van belang dat consumenten met dit
bewustzijn hun aankopen doen.

Alles wat wij eten heeft zijn weerslag op de gehele keten. Elke aankoop
kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de levensomstandigheden van
boeren en hun omgang met de aarde of afbreuk doen hieraan.

Door rechtstreeks je producten van onze Siciliaanse boeren en verwerkers te kopen,
krijgen zij een eerlijke prijs voor hun producten en daarmee de ruimte om volgens ons
gemeenschappelijke moraal als netwerk te handelen. Dit komt ten goede aan de
kwaliteit van onze producten en de prijs waarvoor wij het aan kunnen bieden.

Wij brengen meer dan voeding alleen

Naast het organiseren van de teelt en logistiek van onze producten, willen wij
ook graag het belang van gezonde voeding en een duurzame productieketen benadrukken.
Dit doen wij niet alleen door het transparant maken van de keten naar onze klanten toe, maar
ook door steeds meer Siciliaanse boeren de meerwaarde van een betere omgang met
mens, dier en plant te laten inzien en hen bij ons project te verwelkomen.

Het belang van ons netwerk strekt zich uit tot meer gebieden dan aanvankelijk zichtbaar.
Het stelt boeren in staat samen te werken, kennis te delen, meer collectieve zekerheid
te creëren en weerstand te bieden tegen de invloeden van de lokale maffia.

Onze producten

Ontdek de smaken van Sicilië!